Reprezintă oare vânzarea căsuţelor de vacanţă livrare impozabilă cu TVA?

Imaginaţi-vă situaţia când o companie trebuie să transmită în leasing sau leaseback bunuri imobile  (teren pomicol cu casă de vacanţă amplasate pe acest teren) persoanelor fizice. Pentru persoanele fizice, evident că imobilulul serveşte drept loc de trai, fiind conectat la toate reţelele comunale.

La întrebarea ”Care este cel mai optim mod de realizare a acestor tranzacţii din punct de vedere al calculării şi achitării TVA?”, Marina Dandara, vicedirector Priminfo-Grup menționează următoarele: “Livrarea imobilului în temeiul art. 103 alin. (1) pct.1) din Codul fiscal va fi scutită de TVA, dacă conform datelor cadastrale, caracteristicilor şi statutului, bunul imobil este calificat drept spaţiu cu destinaţie locativă”.

Tot ea susţine că deoarece terenul, ca parte componentă a bunului imobil, de asemenea, e scutit de TVA, este oportun ca valoarea acestuia să fie separată de valoarea totală a bunului imobil. Astfel, chiar și în cazul când căsuța de vacanță nu este clar definită conform informațiilor cadastrale ca locuință, cel putin în cazul tranzacției de vânzare a acesteia, TVA-ul nu se va aplica la valoarea de vânzare a terenului.

Aceste concluzii sunt valabile, cel puțin, în condițiile actuale când legislaţia fiscală nu stabileşte o modalitate de separare a valorii livrării în cazul comercializării activelor inseparabile, pentru unul din care se aplică scutirea de TVA.