Circa 63,5% din impozitele achitate la producerea combustibilului din biomasă, revin TVA

La producerea combustibilului din biomasă circa 63,5% din impozitele achitate revine TVA-ului. Alte 20,25%  sunt destinate contribuţiilor obligatorii de asigurări sociale şi medicale, 7,95% - impozitului pe venit.

Aceste cifre se conţin în „Analiza impactului sistemului de impozitare asupra producătorilor de combustibil din biomasă”, prezentată de Viorel Dandara, director Priminfo-Grup în cadrul Forumului Naţional Bioenergetic.

Potrivit autorului analizei, Gospodăria ţărănească este cea mai avantajoasă formă organizatorică-juridică de desfăşurare a activităţii în acest domeniu. Acestea achită un  impozit pe venit în mărime de 7%.

„Pe de altă parte, forma organizatorică-juridică SRL este cea mai oportună în acest sector dacă se urmăreşte dezvoltarea şi extinderea activităţii”, a declarat Viorel Dandara.

Dandara susţine că sistemul actual de impozitare nu conţine facilităţi fiscale care să fie orientate direct către stimularea dezvoltării economice a producătorilor de combustibil din biomasă, aceştea fiind impozitaţi pe principii generale.

„Pe lângă alte recomandări sugerăm necesitatea aplicării cotei zero a TVA pentru livrările de combustibil din biomasă sau ca alternativă a cotei reduse de 8 la sută, precum şi acordarea scutirii de TVA la utilajul şi tehnica destinată producerii combustibilului din biomasă”, a conchis Viorel Dandara.